Liittyminen Teoston kustantaja-asiakkaaksi

Musiikin kustantaja voi liittyä Teoston asiakkaaksi, jos musiikin kustantaminen kuuluu kustantajan vakituiseen toimialaan. Asiakassopimus koskee kaikkia kustantajan kustantamia sävellyksiä ja sovituksia sekä niihin liittyviä sanoituksia ja käännöksiä.

Täyttämällä oheisen lomakkeen voit tilata paperisen kustantaja-asiakkaan asiakassopimuksen, jonka postitamme ilmoittamaasi osoitteeseen. Sopimus tulee voimaan, kun olet palauttanut allekirjoitetun sopimuksen Teostoon ja maksanut liittymismaksun. Kustantajan liittymismaksu on 300 euroa + alv, muita maksuja asiakkuudesta ei aiheudu. Toimita Teostolle allekirjoitetun asiakassopimuksen mukana kaupparekisteriote, josta ilmenee yrityksen toimiala.

Sopimuksen voi irtisanoa milloin tahansa. Se on kuitenkin voimassa irtisanomisvuoden loppuun saakka eikä liittymismaksua palauteta.

Jos haluat tarkempaa tietoa, tutustu Teoston asiakassopimukseen (pdf).
Tietoa henkilötietojen käsittelystä Teostolla: Tietosuojalauseke